Valsts diagnosticējošo darbu grafiks

2020./2021. mācību gadā:

 Latviešu valoda 6.kl. 17.02.2021.

  Latviešu valoda 3.kl. 18.02.2021.

Matemātika 6.kl.  25.02.2021.

Matemātika 3.kl. 24.02.2021.

Dabaszinības 6.kl. 4.03.2021.