Valsts diagnosticējošo darbu grafiks

2023./2024. mācību gadā:

 Latviešu valoda 6.kl.

  Latviešu valoda 3.kl.

Matemātika 6.kl.

Matemātika 3.kl.

Dabaszinības 6.kl.