«

»

Nov 08

Digital competences and soft skills for the better future

Mūsu skola piedalās projektā:

Digital competences and soft skills for the better future

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Bulgārija, Grieķija, Kipra, Itālija, Spānija

Projekta mērķi:
1. Pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālo kompetenci un prasmi jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā
2. Pilnveidot mūsdienās nepieciešamās kompetences un prasmes, īpaši sadarbības prasmi
3. Iesaistīt skolēnus eTwinning projektos, realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju
4. Paaugstināt skolēnu un pedagogu angļu valodas prasmi, sadarbojoties daudzkultūru vidē
5. Attīstīt līdera un vadīšanas prasmes, darbojoties internacionālā komandā.

Rudens brīvlaika skolotājas piedalījās mācību mobilitātē Bulgārijā. Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Manas zemes skaistums”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi tika iepazīstināti ar partnervalstu ievērojamām un nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām, kā arī dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei.

2.a klases skolēnu un skolotāju Anitas Krīgeres un Megijas Līvas Pīras sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Liepājā skolēnu skatījumā.

6.a klases skolēnu un skolotāju Santas Novadas (sociālās zinības) un Kristīnes Bārdules (Latvijas vēsture) sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Latvijas kultūrvēsturiskajos novados

6.c klases skolēnu darbi Latvijas vēsturē, “Nozīmīgas vietas un ievērojami cilvēki Liepājā“,
skolotājas Kristīne Bārdule (Latvijas vēsture), Ilona Lipska (angļu valoda)