«

»

Jūn 21

Dizaina un arhitektūras skiču projekti Liepājas Centra sākumskolai

21.jūnijā Liepājas Centra sākumskolā tika organizēta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 4.kursa audzēkņu kvalifikācijas darbu prezentācija.
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 2016./2017.m.g. sadarbojās ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pasniedzējiem Gundaru Vērpi, Ditu Lesiņu un Gunu Pogu un Interjera dizaina izglītības programmas un arhitektūras izglītības programmas 4.kursa audzēkņiem. Audzēkņi savus kvalifikācijas darbus izstrādāja, balstoties uz reālās dzīves nepieciešamību – veidot dizaina un arhitektūras skiču projektus Liepājas Centra sākumskolai.
Pašvaldība plāno skolas piebūves celtniecību un esošo telpu rekonstrukciju atbilstoši mūsdienu prasībām izglītības procesa organizēšanai Toma ielā 19, kā rezultātā tiks atbrīvotas skolai pielāgotās telpas Uliha ielā 33 un izglītības process tiks organizēts vienā ēkā.
Liels prieks par audzēkņu veikumu, radošām, spilgtām, drošām idejām, kas tapušas gada laikā sadarbojoties ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem, Liepājas Centra sākumskolas administrāciju un skolotājiem, kas izteikuši savu vīziju par mūsdienīgu izglītības vidi.