«

»

Apr 12

ĒNU DIENAS PASĀKUMI    05.04.2023.

2.klases devās ēnot valsts ugunsdzēsēju dienesta darbiniekus. Iepazinās ar ugunsdzēsēju – glābēju darba specifiku, pienākumiem. Noskaidroja, kādam jābūt cilvēkam, kurš strādā šajā profesijā. Apskatījās ekipējumu, darba tehniku.

3.a klasē notika nodarbība karjeras izglītībā “Rakstura iezīmes dažādu profesiju pārstāvjiem”.

Notika darbs pāros – profesiju izzināšana, to daudzveidība, pienākumi un atbildība konkrētās profesijas pārstāvjiem.

6.c klasē notika 2 nodarbības karjeras izglītībā skolas zālē netradicionālā gaisotnē.

Saruna par karjeras izglītības aktualitāti, tās nozīmīgumu par to domāt jau laicīgi. Diskusija par savām spējām, dotumiem, to izzināšana ar 2 metodiku palīdzību.

1.Sarunu aplis – darbs komandā, kuras mērķis ir sevis izzināšana, saskarsme grupā, pārdomas par saviem dotumiem, vēlmēm, spējām, raksturu.

2.Darbs grupās pa 5 – savu un grupas biedru rakstura īpašību izzināšana, novērtēšana.

Nodarbības beigās tika apkopoti ieguvumi, uzzinātais, noskaidrotais, grūtības, pilnveidojamais.

Karjeras konsultante Aiga Vasiļjeva