«

»

Jūn 16

Erasmus + sadarbības projekts “Reading is fun” Liepājas Centra sākumskolā

Vai lasīt 21.gadsimtā ir jautri? Lai atbilde būtu pārliecinoši pozitīva, četru valstu skolotāji no Latvijas, Rumānijas, Bulgārijas un Polijas savstarpējās tikšanās aktivitātēs dalījās pieredzē un paplašināja savas zināšanas par daudzveidīgu, mūsdienīgu lasītprasmes metožu izmantošanu mācību procesā. No Latvijas skolu stratēģisko partnerību projektā Erasmus+ „Reading is fun” iesaistījās Liepājas Centra sākumskolas skolotāji un skolēni. Sadarbības projekts norisinājās no 2016.gada septembra un  noslēdzās  2018.gada jūnijā. Šī projekta mērķis bija apkopot daudzveidīgas metodes skolēnu lasītprasmes pilnveidei, skolotājiem un skolēniem savstarpēji mācoties. Apmeklējot partnerskolas, skolotāji dalījās pieredzē par lasītprasmes metodēm, vadīja mācību stundas un plānoja turpmākās sadarbības aktivitātes. Projekta dalībniekiem bija iespēja paplašināt izpratni par Eiropas Savienības valstīm, mācību darba organizāciju sadarbības partneru skolās, iepazīt apmeklēto valstu kultūru, tradīcijas, vēsturi.

Projekta ietvaros bija septiņi apmaiņas braucieni. Divos apmaiņas braucienos piedalījās skolēni.  2016. gada maijā Liepājas Centra sākumskolas skolēni devās uz Bulgāriju, kur izrādīja radošu  iestudējumu par latviešu literārajām pasakām. Skolēniem bija iespēja iepazīt bulgāru kultūru un tradīcijas, dzīvojot viesģimenēs, kā arī pilnveidot savas angļu valodas prasmes un paplašināt redzesloku par citu valstu literāro pasaku saturu un vērtībām. Tika apmeklēti kultūras pasākumi, bija organizētas atraktīvas izklaides un sporta spēles, lai veicinātu skolēnu sadraudzību.

Šogad no 13.līdz 19. maijam Liepājas Centra sākumskolā viesojās sadraudzības skolu 5 skolotāji un 21 skolēns. Projekta dalībnieki bija sagatavojuši priekšnesumus par savas valsts tautas pasakām un izrādīja tos skolas vecāku dienas koncertā. Viesošanās laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Liepājas vēsturi un pilsētas simboliem, par kuriem stāstījumus veidoja un pilsētu izrādīja Liepājas Centra sākumskolas skolēni. Tradīciju namā “Namīns” viesi tika iepazīstināti ar latviešu tautas tradīcijām – iesaistījās dejās un rotaļās. Grobiņā viesi Kuršu Vikingu apmetnē veica īstenā kuršu vikinga testu, bet “Beberliņos” piedzīvoja pārbaudījumu trošu nobraucienā. Vissirsnīgākais  bija sadraudzības pasākums ar skolēniem, skolotājiem  un viesģimenēm viesu namā pie jūras, kur tika jauki pavadīts vakars spēlējot iepazīšanās rotaļas.

Savukārt Liepājas Centra sākumskolā viesi piedalījās mācību stundās (matemātikā, informātikā, angļu valodā, mājturībā) un  pildīja dažādus  lasītprasmes uzdevumus. Mājturībā gatavoja latviešu tradicionālos ēdienus, bet radošajās darbnīcās darināja dzintara rokassprādzes un mācījās apdruku.

Lai projekts varētu sekmīgi  norisināties, visiem sadarbības skolu skolēniem bija jālasa literārās un tautas pasakas, jāveido pasaku varoņu apraksti gan latviešu, gan angļu valodā, jāilustrē  pasakas varoņi un jāpiedalās  pasaku iestudējumā.

Projekta rezultātā tika izveidoti metodiski materiāli lasītprasmes apguvei – mācību stundu plāni, mācību stundu video materiāli, izveidots lasītprasmes pilnveides metožu krājums, iespiestas grāmatas ar pasaku tēlu aprakstiem un ilustrācijām angļu valodā, kurus veidoja skolēni, izveidota projekta mājaslapa.

Liepājas Centra sākumskolas

latviešu valodas skolotāja Dana Krētaine, angļu valodas skolotāja Ilona Lipska