«

»

Okt 06

Gada skolotājs

Ceturtdien, 6. oktobrī, svinīgā pasākumā klubā “‘Kursa” tika godināti tie Liepājas skolu pedagogi, kuri par īpaši nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā mācību gadā guvuši gan kolēģu, gan skolēnu atzinību. Šiem pedagogiem tika pasniegti Liepājas pilsētas apbalvojumi. No Liepājas Centra sākumskolas Izglītības pārvaldes konkursam “Gada skolotājs” tika izvirzīta 3.b klases audzinātāja Dace Neiburga. Skolotāja Dace ir izdomas bagāta, mācību stundas organizē un vada ar augstu profesionālo meistarību, veicina skolēnu aktīvu līdzdalību klases un skolas dzīvē. Apsveicam!