«

»

Okt 06

Gada skolotājs

Šogad mūsu skola Izglītības pārvaldes organizētajā konkursam “Gada skolotājs” izvirzīja skolotāju Sandru Atiķi.

Ar radošu pieeju skolotāja ir veicinājusi skolēnu aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīvē. Organizētie klases pasākumi vienmēr ir pārdomāti, mērķtiecīgi, ar audzinošu un izglītojošu ievirzi. Lai saliedētu klases kolektīvu un veicinātu draudzīgas savstarpējās attiecības, skolotāja organizē interesantas, radošas ekskursijas un klases pasākumus. Organizējot kopīgus pasākumus, skolotājai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem.