«

»

Feb 22

Godalgoto vietu ieguvēji pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 1. – 4. klasei

2.vieta Sarra Ščerbiņina 3.b klase (sk. I.Sproģe)

3.vieta Armands Irbens 3.d klase (sk. I.Grišmanauska)

Atzinība Robina Ozola 1.a klase (sk. I.Sproģe)

Atzinība Estere Preisa 1.c klase (sk. I.Lauva)

Atzinība Gabriels Rozentāls 3.a klase (sk. I.Bunka)

Apsveicam!