«

»

Jūn 05

Informācija par Liepājas Centra sākumskolas bērnu vasaras dienas nometni

Nometnes nosaukums: Radoša izglītojoša un atpūtas nometne   “KARJERAS KOKS”

Norises laiks: 10.08.2020. – 21.08.2020. plkst. 9.00 – 15.00

Norises vieta: Liepājas Centra sākumskola, Uliha 33  

Dalībnieku vecums: 7 – 10 gadus veci skolēni, vienā grupā 25 bērni, 2 skolotāji

Dalības maksa: 10 dienas – 60.00 Euro

Nometnes vadītājs:  Inese Gūtmane /kontakttālrunis/ 29710288

Informācija par pieteikšanos: no 3. līdz 6.augustam pie skolas sekretāres 9.00 – 16.00, uzrakstot iesniegumu, līgumu, dalībnieka anketu un iemaksājot dalības maksu

Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta, ne vecāka par 7 dienām pirms nometnes sākuma.

Ēdināšana: pusdienas skolas ēdnīcā

Nometnes mērķis:   Izzināt dažādas profesijas Liepājā, veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā, domāt un darboties radoši, izzināt sevi, citus, dabu, un rūpēties par vides un savu fizisko un garīgo veselību.

Uzdevumi:

  • Teorētiskajās nodarbībās skolēni tiks rosināti izglītoties karjeras izglītībā.
  • Praktiskajā daļā skolēni tiks iesaistīti aktivitātēs, kas dos iespēju iepazīt apkārtējo vidi, profesijas Liepājā,  attīstīt fiziskos dotumus, domāt un darboties veselīgi,  veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā un darboties radoši, mācīties būt atbildīgam, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Darbnīcās tiks izvirzīti uzdevumi un problēmas, kas skar cilvēka karjeras izglītības jautājumus.