«

»

Mai 07

Informācija par Liepājas Centra sākumskolas bērnu vasaras dienas nometni 2018. gada vasarā

Nometnes nosaukums          Veselīga dzīvesveida izglītojoša un atpūtas nometne   “Aiz burvja durvīm”

Norises laiks                         04.06.2018. – 15.06.2018. plkst. 9.00 – 15.00

Norises vieta                         Liepājas Centra sākumskola, Uliha 33

Nonetnes veids                     Atvērta, dienas nometne

Dalībnieku vecums               6 – 10 gadus veci skolēni

Dalības maksa                     60.00 Euro

Nometnes organizētājs        Liepājas Centra sākumskola

Nometnes vadītājs               Inese Gūtmane      /kontakttālrunis/ 29710288

 

Īss nometnes satura apraksts

Nometnes mērķis:  

Veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā, domāt un darboties radoši, izzināt sevi, citus, dabu, un rūpēties par vides un savu fizisko un garīgo veselību.

Uzdevumi:

  • Teorētiskajās nodarbībās skolēni tiks rosināti izglītoties apkārtējās dabas, vides un kultūras jautājumos,  un cilvēka paša veselīgas garīgās, emocionālās un fiziskās vides jautājumos.
  • Praktiskajā daļā skolēni tiks iesaistīti aktivitātēs, kas dos iespēju iepazīt apkārtējo vidi, attīstīt fiziskos dotumus, domāt un darboties veselīgi,  veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā un darboties radoši, mācīties būt atbildīgam, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
  • Darbnīcās tiks izvirzīti uzdevumi un problēmas, kas skar cilvēka veselīga dzīvesveida jautājumus, apzināta esošā situācija un meklēti alternatīvi to risinājumi, rūpējoties par vides un savu emocionālo, garīgo un fizisko veselību.

Nometnes devīzeBurvīgas emocijas, enerģija un spēks!

Nometnes aktivitātes – izglītojošas nodarbības un atpūtas pasākumi tiek organizēti un orientēti uz veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, veselīgu vidi.

Aiz Burvja noburtajām durvīm katru dienu nometnes dalībnieki dosies iekšā nezināmajā  atklāt katru dienu kaut ko jaunu un citu.

Nometnē dalībniekiem tiks piedāvāta uz pieredzi balstīta izglītība, kas ļauj mācīties aizraujoši un interesanti, ikvienam nodrošinot iespēju pašam piedzīvot, pārdzīvot un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu un veselīgu vidi. Nometne norisināsies brīvā un neformālā atmosfērā.

  1. Veselīga vide, kurā es dzīvoju. Skolai tuvākās apkārtnes kultūras vietu un dabas izzināšana.
  2. Veselīgs dzīvesveids, veselīgs uzturs.

Fiziskās aktivitātes ik dienu. Aktīva atpūta – spēles, sacensības, stafetes jūrmalā un Liepājas parkā, praktiskas nodarbības sporta zālē, tikšanās ar ielu vingrotājiem un praktiskas nodarbības skolas sporta laukumā. Izklaides un atpūtas pasākums “Dzintara boulings” zālē. Tikšanās ar veselīga uztura konsultanti, izzinošas un praktiskas nodarbības pie skolas medicīnas māsas.

3.Veselīga emocionālā un garīgā vide.

Izpratne par dienas režīma nozīmīgumu un balansētu dzīvesveidu – praktiska tā plānošana un mācīšanās to ievērot. Mana un citu drošība ikdienā. Tikšanās ar speciālistiem no Pašvaldības un Valsts policijas, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra, Valsts Ugunsdzēsējiem.

  1. Izbraukuma ekskursija un nometnes noslēguma izvērtēšanas pasākums.

 

Vecākiem – pieteikt dalībnieku nometnē, aizpildīt līgumu, iesniegumu un anketu lūdzam skolas kancelejā vai pie nometnes skolotājas Uliha ielā 33 līdz 25.maijam.