«

»

Mai 11

Informācija par Liepājas Centra sākumskolas bērnu vasaras dienas nometni

2015.gada vasara

 

Nometnes nosaukums           Vides izglītības un atpūtas „VIDES PĒTNIEKU SALIDOJUMS”

Norises laiks                           01.06.2015. – 12.06.2015.

Norises vieta                           Liepājas Centra sākumskola, Uliha ielā – 33

Atvērta dienas nometne

Dalībnieku vecums                7 – 10 g.

Dalības maksa                       6 eiro par vienu dienu (Euro 60.00)

Nometnes organizētājs          Liepājas Centra sākumskola

Nometnes vadītājs                 Inese Gūtmane

/kontakttālrunis/             29710288

Īss nometnes satura apraksts.

Filozofija: Dzīvo dzīvi zaļu dzīvi!

Saturs:

„VIDES PĒTNIEKU SALIDOJUMA” dalībnieki 10 dienu garumā pa Liepājas takām ceļos, lai:

  • Iepazītos ar materiālu un enerģijas taupīšanu un otrreizējo izmantošanu vidē.
  • iepazītos ar jauniem draugiem un izzinātu sevi,
  • iegūtu jaunas zināšanas vides izzināšanā un prasmes radošās darbnīcās,
  • pilnveidotu vai atjaunotu savas zināšanas neformālā gaisotnē;
  • baudītu jautrus un brīnišķīgus piedzīvojumus, ceļojot pa takām vidē;
  • pilnveidotu sevi fiziski;
  • attīstītu atbildības sajūtu, emocionālo inteliģenci un toleranci;
  • dzīvotu veselīgi,  domātu pozitīvi un kreatīvi;
  • veicinātu saskarsmes prasmes ar vienaudžiem.

Nometne norisināsies brīvā un neformālā atmosfērā.

Šī nometne ir iespēja būt gan pilsētā, gan dabā, redzēt daudz interesanta, uzzināt un izzināt, radoši darboties, apskatīties pašiem uz savām spējām, talantiem un iespējām. Katra diena tiks veltīta kādai tēmai.

Tēmas:

Vides, veselības un dabas zinības, lietišķā un vizuālā māksla, saskarsme, sporta aktivitātes, kultūrvēsturiskie objekti Liepājas pilsētā, Jūrmala un parks, Kurzemes ģeogrāfija (ekskursija), profesijas Liepājā, atrakcijas, rotaļas un spēles.