Angļu valodas nometne 2018

Liepājas Centra sākumskolā no 4. jūnija līdz 8. jūnijam 30 dalībniekiem no 1. – 6.klasei notika izglītojoša dienas nometne “Wings? Paws? Tails?” izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem angļu valodā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Nometnes dalībniekiem katru dienu notika divas radošas, izzinošas praktiskas nodarbības kopā ar angļu valodas skolotājām. Nometnes dalībnieki dalījās 2 grupās, kas pēc noteikta  laika mainījās. Katrai dienai bija cita nodarbību tēma: savvaļas dzīvnieki, zemūdens un ūdens dzīvnieki, putni, mājdzīvnieki. Nometnes noslēguma dienā dalībnieki devās organizētā izbraukuma ekskursijā uz Rīgas filiāles zoodārzu „Cīruļi”. Tajā notika 38 sugu savvaļas dzīvnieku, 12 sugu un visdažādāko šķirņu mājdzīvnieku apskate, pastaiga pa „Cīruļu” labiekārtotajām takām un kopīga pusdienošana un sportiskas aktivitātes piknika vietā.

Starp izzinošajām nodarbībām nometnes dalībnieki kopā ar audzinātāju aktīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku, kad kopīgi pusdienoja un ēda launagu, devās sportiskās aktivitātēs skolas sporta laukumā vai sporta zālē. Notika gan pieaicināto ielu vingrotāju demonstrējumi un pašu nometnes dalībnieku aktīva līdzdalība, izmēģinot paņēmienus, gan nometnes medicīnas māsas sagatavots pasākums ar praktiskiem uzdevumiem pirmās palīdzības sniegšanā un veselīga uztura izzināšanā. Nometnes audzinātāja katru dienu organizēja un vadīja saskarsmes spēles un sportiskas kustību aktivitātes, uzdevumus – stafetes komandām.

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības par piedalīšanos un radošu, aktīvu iesaistīšanos visos nometnē organizētajos pasākumos un nodarbībās, kā arī katra skolotāja pozitīvus vērojumus un novērtējumu par katru skolēnu. Kopīgi cienājoties ar saldējumu, kopā ar nometnes vadītāju un audzinātāju tika noskaidrota atgriezeniskā saite – nometnes darbības izvērtējums – sajūtas, izjūtas, ieguvumi, trūkumi un ierosinājumi.

Citas bildes skaties skolas fotogalerijā.