«

»

Feb 23

Izglītojošā stunda 1. C klasei par personīgo higiēnu

Piektdien, 21. februārī  1.c klases  skolēniem notika izglītojošā stunda par personīgo higiēnu un pareizu roku mazgāšanu, ko vadīja skolas medicīnas māsa  Rima Lagzdiņa.

3.b klases audzēkņi  parādīja mazu priekšnesumu par netīro Tomu, kam nepatika mazgāties, staigāja netīrs, neviens negribēja ar viņu draudzēties.

Izglītojošās stundas mērķis bija raisīt skolēnos interesi  turpmāk pastiprināti sekot līdzi personīgai  higiēnai, kā arī nostiprināt un veidot jaunus pozitīvus ieradumus.

Nodarbības noslēgumā katrs 1.c klases skolēns saņēma Slimību profilakses un kontroles centra  izdoto informatīvo materiālu ,,Tava personīgā higiēna.”

Skolas medicīnas  māsa: Rima  Lagzdiņa.