«

»

Sep 19

Izglītojošs pasākums

14.09. un  15.09. 2.c un 2.a klases skolēni devās ekskursijā uz Kuldīgu. Skolas somas ietvaros apmeklēja „Dzīvo  muzeju”, noklausījās  seno Kuldīgas stāstu.

 Skolēni ar interesi skatījās un klausījās  seno stāstu, kurā tika iesaistīti paši skolēni. Gids skolēniem saprotamā valodā pastāsta par Kuldīgas dibināšanu, notikumiem, kam pilsēta gājusi cauri, sniedzot informāciju par Kurzemes hercogistes laikiem. Gides stāstījums ir papildināts ar nedaudz baisu vidi, efektiem,  kurā parādīta tā laika noskaņa, telpu izskats un atmosfēra. Nobeigumā gide iepazīstināja ar faktiem, par kuriem Kuldīga lepojas šodien.

Dabaszinībās skolēni savas zināšanas papildināja zemnieku saimniecības “Nornieku” fermā “Strauss un kaza”. Neviltota sajūsma bija redzama bērnu acīs, turot rokās mazās kaziņas.