«

»

Mar 20

IZMAIŅAS MĀCĪBU PROCESĀ NO 2020.GADA 23. MARTA

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Aicinām sazināties pa tālruņiem vai rakstot uz e-pasta adresēm:

Kancelejas tālrunis – 27874167

Direktore Kristīne Bārdule – 27875851

E-pasta adrese: centrassk@liepaja.edu.lv

Konsultācijas IKT izmantošanā Svetlana Meža – 29549200

Ārkārtējās situācijas laikā skolotāji strādā attālināti un ir sagatavojuši mācību plānu skolēniem nedēļai.

Lūgums palīdzēt bērnam saplānot katrā dienā veicamo darbu apjomu, lai mācību process būtu sabalansēts pa dienām un nerastos situācija, ka pēdējā brīdī jāveic visi darbi.

Lūgums ļaut bērnam pēc iespējas veikt darbus patstāvīgi, rosināt bērnam jautāt palīdzību un sniegt to, kad tas ir nepieciešams, aicināt bērnus lūgt palīdzību skolotājai e-klases pastā.

1. Tiešsaistes mācību stundas netiks organizētas.

2. Katra mācību priekšmeta skolotājs nosūtīs mācību plānu, darba lapas, atgādnes, u.c. materiālus e-klasē piektdien pēc 17.00:

  • 1.-3.klašu skolēniem un vecākiem,
  • 4.-6.klašu skolēniem.

3. Mācību plānā būs norādīti skolēnam sasniedzamie rezultāti, darba gaita, izmantojamie resursi, darbu iesniegšanas laiks, vērtēšanas veids.

4. Skolotāji nodrošinās atgriezenisko saiti skolēniem par viņu sniegumu pēc iesniegto darbu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.

5. Skolotāji atbildēs uz skolēnu un Jūsu uzdotajiem jautājumiem e-klasē jautājuma saņemšanas dienā pēc iespējas, bet noteikti nākamajā dienā.

6. Klases žurnāli tiks aizpildīti kā klātienes nodarbībās. Skolotāji ierakstīs apgūto tēmu un, ja būs saņemts izpildītais darbs no skolēna, skolotājas norādītajā datumā, tad tiks uzskatīts, ka skolēns mācību stundāsir piedalījies.

7. Ja darbs netiks saņemts, e-klasē tiks ierakstīts “n” mācību priekšmetā, kurā skolēns darbu nebūs veicis.

8. Ja bērns ir saslimis un nespēj darbu veikt, lūdzu informēt klases audzinātāju, izmantojot e-klasi.

9. Klases audzinātāja ievadīs e-klasē informāciju par skolēnu kavējumiem (attaisnos kavējumus, kurus vecāki būs pieteikuši).

10. Lūdzu kontaktēties ar mācību priekšmeta skolotāju par:

  • darbu veikšanu, kas bija jāveic, līdz 13.martam, bet netika veikti (jāveic līdz 2020.gada 30.martam),
  • vērtējumu, kas saņemti laika posmā no 2.līdz 13.martam uzlabošanas iespējām (vērtējumi labojami līdz 2020.gada 30.aprīlim).