«

Feb 01

Topošo 1.klašu skolēnu vecākiem

Reģistrācija uz 1. klasi 6. februārī plkst.9.00

https://registrs.liepaja.edu.lv/autorizacija

Liepājas Centra sākumskola

2023./2024. mācību gadā  realizēs 2 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma (ar fakultatīvo nodarbību datorikā)
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā

Šajā izglītības programmā no 1.-6.klasei tiek apgūta:

  • individuāla pūšamo/sitamo mūzikas instrumentu spēle (1 stunda nedēļā);
  • mūzika (1 stunda nedēļā kopā klasei, 1 stunda nedēļā dalīta 2 grupās);
  • ritmika (1 stunda 2 nedēļās);
  • kolektīvā muzicēšana (koris, ansamblis, orķestris);
  • datorika šajā programmā tiks apgūta integrēti.

Iegūstot izglītību šajā programmā, bērnam ir iespēja iestāties Liepājas bērnu mūzikas skolas pūšamo mūzikas instrumentu spēles klasē, neapmeklējot sagatavošanas klasi.

Bērnam ir iespēja turpināt izglītību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā.

Pieteikšanās uz individuālu sarunu ar mūzikas skolotāju, izvēloties laiku 2.februārī no 15.00 – 19.00.

Bērnam jānodzied tautas dziesmu.