«

»

Mar 29

Izzini Liepāju!

Noslēgusies Liepājas dzimšanas dienas svētku nedēļa.

10. martā 2. klasēs valdīja spraiga darba gaisotne.

Skolēni apskatīja, pētīja un izzināja skolas apkārtnes ievērojamākās vietas. Darba grupās bērni veidoja plakātu, kurā apkopoja iegūto informāciju. Skolēni prezentēja savu darbu, dalījās pieredzē. Dienas noslēgumā  notika viktorīna, kur skolēni varēja pārbaudīt iegūtās zināšanas un pateica novēlējumus Liepājai dzimšanas dienā.

1. klases skolēni no 20. marta līdz 22. martam pētīja, zīmēja, līmēja un apskatīja skolas tuvāko  apkārtni. Arī 1. klases skolēni apkopoja informāciju plakātā, stāstīja par savu pilsētu.

Visiem bija liels prieks un gandarījums  par paveikto darbu! Mēs lepojamies, ka dzīvojam “vēju” pilsētā un esam liepājnieki!