«

»

Mai 07

Joku jeb smieklu diena trešo klašu skolēniem

27.aprīlī skolā norisinājās Joku jeb smieklu diena trešo klašu skolēniem.

Sākumā skolēni strādāja darba grupās savās klasēs.

Pēc tam visi pulcējās skolas zālē uz sarunu par veiktajiem uzdevumiem klasēs. Zālē valdīja jautra gaisotne, skanēja smiekli un joki.