«

»

Nov 02

„ K. Barons un Dainas” erudītu konkurss

Šogad, godinot Krišjāņa Barona 185.gadadienu,  tradicionālais skolas konkurss notiks  virtuāli.

Mērķis :

  • veicināt skolēnu interesi par K. Barona ieguldījumu valsts kultūras mantojumā ;
  • rosināt skolēnus atraktīvi darboties ar latvju dainu tekstiem.

Konkursa laiks:  2.novembrī  katram 4.-6.klases skolēnam e-klasē tiks iesūtīta saitīte uz konkursa jautājumiem, kurus skolēns var pildīt vienu reizi līdz 6.novembrim.

Apbalvošana:

  • Tiks noteikti labākie skolēni klasē, klašu grupā.
  • Kā arī tiks noteikta aktīvākā, erudītākā klase testa izpildē un ar augstākajiem vērtējumiem.

                                                                                                                  Valodu MJ