«

»

Mai 20

Kā pētīt, ko dara uzņēmējs?

Apgūstot tēmu sociālās zinībās “Kā pētīt, ko dara uzņēmējs?” 6.aprīlī 3.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz metālapstrādes uzņēmumu SIA “Metālmeistars”, lai pētītu uzņēmuma darbību. Pēc tam skolēni skolā diskutējot un balsojot vienojās par trīs labākajām, lietderīgākajām idejām, kuras varētu īstenot šajā uzņēmumā. Mēneša laikā skolēni pa grupām strādāja pie ideju īstenošanas – zīmēja skices un veidoja maketus. 18.maijā atkārtoti devāmies uz uzņēmumu, lai redzētu, kā skolēnu izstrādātās skices materializējas. Bērni devās uz skolu ar palīgmateriāliem jaunāko klašu skolēniem valodas un matemātikas apguvei, kā arī pašu dizainētām šaha figūriņām.

Paldies SIA “Metālmeistars” kolektīvam par interesanto un noderīgo darbošanos!

Īpašs paldies Ilzei un Mārim Baložiem par aizrautību, iecietību un prieku, ko radījāt skolēnos kopīgi darbojoties un palīdzot īstenot idejas!