«

»

Okt 09

KARJERAS NEDĒĻĀ 2018

4.c klases skolēni Emīls Smiltenieks un Marks Ševčenko piedalījās pasākumā “Būvē savu karjeru pats” BLUE SHOCK RACE hallē, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni izzināja sportistu ikdienas labās lietas un arī grūtības, ar kādām jāsastopas, nodarbojoties ar auto, moto sportu. Iepazina halles darbinieku funkcijas, pienākumus, kā arī darbojās praktiski, noslēgumā izmēģinot vadību pie kartinga stūres.

5.a klases zēni Gustavs Jēkabs Knapšis un Pauls Veiss piedalījās konkursā  “Es būšu savas topošās profesijas meistars”.  Zēni praktiski darbojās Liepājas Valsts tehnikuma virtuvē un izmēģināja roku kā pavāri – dažādu saldo uzkodu speciālisti. Pagatavoto pēc tam kopā ar konkursa žūrijas pedagogiem un citiem pasākuma dalībniekiem nobaudīja un savu veikumu novērtēja. Abi zēni ieguva atzinības rakstus.