«

»

Jan 04

Ķekatu izrāde

Decembris – daudziem skolas bērniem  laiks, kad jāpaspēj labi paveikt pēdējie kontroldarbi, jāizlabo atzīmes , lai varētu sagaidīt kāroto dāvanu un pirmo sniegu ziemas brīvdienās. Taču ir arī skolēni, kas šajā pirmssvētku un paveicamo darbu  ikdienas steigā spēj paveikt arī vēl  citus darbus, proti, iejusties sentēvu tradīcijās –nospēlēt ķekatu bērnus.

Arī šogad skolotājas Solveiga Pētersone un Dana Krētaine sagatavoja  nelielu  ķekatu izrādi un palīdzēja   astoņiem  apņēmīgiem skolēniem pārtapt  dažādos  ķekatu tēlos – par saimnieci un tautu meitām, budēļu tēvu, lāci, nāvi, kazu un čigānieti. Atraktīvo un  Ziemassvētku tradīcijām bagāto priekšnesumu  mazie  ķekatnieki  braši izradīja  vecākiem veltītajā koncertā, un saņēma daudzus atzinīgus vārdus no skatītājiem.

Labo vārdu iedvesmoti ,mazie aktieri jaunajā mācību gadā  iestudēs vēl vienu ķekatu izrādi par Meteņu tradīcijām, lai pavasara senlatviešu tradīcijas izrādītu skolas  gaidāmajiem  viesiem no citām zemēm.ķekatas 012