«

»

Okt 27

Klases stunda

Lai palīdzētu skolēniem savstarpējās attiecībās un veicinātu pozitīvu mikroklimatu 5.a klasē,  audzinātāja sagatavoja klases stundu  un nodarbību ciklu, kurā ir iekļautas tēmas par ņirgāšanās problēmu, saskarsmi, cieņu, atbildību, pieklājību, citādo pieņemšanu. Klase noskatījās divas mūsdienīgas mācību filmas par ņirgāšanos un tās profilaksi – filmu “Katrīna” un dokumentālu mācību filmu par vardarbību “Bars”. Abās filmās ar negatīvā un pozitīvā scenārija palīdzību tiek uzsvērta atbildīgas rīcības nozīme ņirgāšanās problēmas mazināšanā. Nodarbības vadīja klases audzinātāja Aiga Vasiļjeva, pieaicinot uz diskusijām skolas psiholoģi Inesi Gūtmani. Nodarbības notika 2 daļās – zēniem un meitenēm atsevišķi, pēc stundas mainoties. Filmas bija pamats diskusijas uzsākšanai ar skolēniem par ņirgāšanās, iecietības, pieņemšanas, pozitīvas saskarsmes veicināšanas  tēmām. Nodarbību mērķis bija palīdzēt un motivēt skolēnus atpazīt un neignorēt ņirgāšanos, izprast problēmas aktualitāti, būtību un sekas. Ceram, ka nodarbībās diskutētais palīdzēs izprast redzēto un dzirdēto informāciju, kā arī pielietot tos skolas ikdienas dzīvē, tādā veidā attīstot saskarsmes prasmes, atbildības uzņemšanos, savstarpēju uzticēšanos.