Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Supervaroņi internetā

Š.g. 7. novembrī  3.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Indru Sproģi piedalījās radošā seminārā “Supervaroņi internetā’’. Galda spēlēs ar situāciju kartītēm par drošību internetā, skolēni ieguva zināšanas un pilnveidoja  prasmes. Ar aizraujošiem piemēriem no dzīves un animācijas īsfilmu palīdzību, skolēni guva pieredzi, kā rīkoties, ja gadās  ķibeles, kas  var gadīties ne tikai uz ielas vai mājās, bet arī internetā.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3a3.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 3a4.jpg

Ļoti iespējams, ka šīs iegūtās zināšanas varētu bērnus pasargāt no bīstamām situācijām virtuālajā vidē, mazināt atkarību riskus un veicinās saprātīgu moderno tehnoloģiju pielietošanu. Pasākums norisinājās Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3a1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 3a2.jpg
Write caption…