Kontakti

Liepājas Centra sākumskola
Ūliha iela 33, Liepāja
LV – 3401
Latvija

Direktore: Kristīne Bārdule 27875851
kristine.bardule@liepaja.edu.lv
Direktores vietnieces mācību darbā: Iveta Ziedkalne 27876924
iveta.ziedkalne@liepaja.edu.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbā: Santa Novada 27876924
santa.novada@liepaja.edu.lv
Direktores vietniece informātikas jautājumos Svetlana Meža svetlana.meza@liepaja.edu.lv
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos: Baiba Ivanova 26513359
baiba.ivanova@liepaja.edu.lv
Personāldaļas vadītāja Regīna Roze 27874167
regina.roze@liepaja.edu.lv
Liepājas valstspilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciālists: Rožu iela 6, Liepāja 63422331 das@liepaja.lv
Skolas medicīnas māsas:

Uliha ielā 33 (1.-3. klasei)  Rima Lagzdiņa 27876340

Toma ielā 19 (4.-6.klasei) Valda Šneidere 27139043

Ūliha ielas dežurante 27874167

Toma ielas dežurante 27899854

E-pasts: centrassk@liepaja.edu.lv

Ūliha ielā 33 Toma ielā 19
uliha toma
apskatīties kartē