«

»

Mai 24

Labo darbu svētki!

Mācību gads tuvojas nobeigumam, gaisā jau jūtama vasaras smarža. Ir gandarījums, jo aizvadītajā gadā mūsu skolas skolēni piedalījušies visās 11 pilsētā organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. No visām olimpiādēm skolēni atgriezušies ar godalgotām vietām, kopumā iegūtas 47 godalgas.

     Mūsu skolā ir skolēni, kuri savas spējas un talantus ar skolotāju un vecāku atbalstu attīstījuši un pilnveidojuši dažādos virzienos, veiksmīgi piedalījušies vairākās olimpiādēs vai valsts konkursos.

Skolēni, kuri saņēmuši godalgotas vietas vairākās olimpiādēs un konkursos:

Godalgoto vietu ieguvēji pilsētas latviešu valodas olimpiādēs:

Godalgoto vietu ieguvēji pilsētas matemātikas olimpiādēs:

Godalgoto vietu ieguvēji pilsētas angļu valodas  olimpiādēs:

Godalgoto vietu ieguvēji pilsētas vizuālās mākslas  olimpiādēs:

Godalgoto vietu ieguvēji pilsētas mūzikas olimpiādē:

Pētniecisko darbu lasījumu “Jaunais pētnieks” 1. vietas ieguvējs:

Valsts mēroga konkursu laureāti: