«

»

Dec 18

Laimes rats

Š. g. 17.decembrī jautrā un radoši nepiespiestā atmosfērā norisinājās erudīcijas konkurss ”Laimes rats” 4.klašu grupā. Skolēni savu erudīciju parādīja matemātikā, informātikā un dabaszinātnēs. Uzdevumi tika veidoti 3 līmeņos. Notika sīva cīņa starp klasēm, kur 4.b klase ieguva lielāko punktu skaitu un 1.vietu. 4.c – 2.vietu, 4.a klasei – 3.vieta un gandīz 3. vietu ieguva 4.d klase.

Pasākuma mērķis bija padziļināt interesi par matemātiku, dabaszinātnēm un IT un attīstīt erudīciju, spriešanas spējas un loģisko domāšanu.
 Eksakto zinību skolotāji ( I. Bite, S. Meža, A. Pauliņa, I. Tumpele, I. Šablovska )