«

»

Dec 19

Laimes rats

Š. g. 18.decembrī jautrā un radoši nepiespiestā atmosfērā norisinājās eksakto zinību erudīcijas konkurss ”Laimes rats” 4.klašu grupā. Skolēni savu erudīciju parādīja matemātikā, informātikā un dabaszinātnēs. Uzdevumi tika veidoti 3 līmeņos. Notika sīva cīņa starp klasēm, kur

4.a klase ieguva lielāko punktu skaitu un 1.vietu. 

4.b – 2.vietu, 

4.c klasei – 3.vieta.

Pasākuma mērķis bija padziļināt interesi par matemātiku, dabaszinātnēm, IT un attīstīt erudīciju, spriešanas spējas, loģisko domāšanu, kā arī prasmi strādāt komandā.