«

»

Mai 05

Latvijas vēstures stundās

Liepājas Centra sākumskolas 6.klašu skolēni Latvijas vēstures stundās, pētot Latvijas neatkarības atgūšanas vēsturiskos notikumus, izzināja Latvijas 3.atmodas notikumus un izveidoja laika līniju par Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļu.