«

»

Sep 09

Lepojamies!

Liepājas Centra sākumskola par izciliem sasniegumiem pamatizglītības nodrošināšanā saņēmusi Kvalitātes balvu “Dzintara liepiņa” nominācijā par sasniegumiem pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajos lasījumos 5.-9. klašu grupā.

Share to Google Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.