«

»

Sep 09

Lepojamies!

Liepājas Centra sākumskola par izciliem sasniegumiem pamatizglītības nodrošināšanā saņēmusi Kvalitātes balvu “Dzintara liepiņa” nominācijā par sasniegumiem pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajos lasījumos 5.-9. klašu grupā.