«

»

Apr 17

Liepājas Centra sākumskolas sociālais pedagogs Aiga VASIĻJEVA palīdz krīzes situācijas laikā:

Iepriekš sazinoties: Tālr.nr.: 28310854; e pasts: aigaavasiljeva@inbox.lv vai e klasē

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns neapmeklē e-klasi, nenosūta darbus;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā u.c.

 

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • viņš jūtas vientuļš;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

 

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnam mācību procesu u.c.