«

»

Apr 11

Liepājas pilsētas Latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti

Rezultāts Vārds, uzvārds Klase Skolotājs
1. vieta Alens Kozjura 5. Aija Alžāne
2. vieta Madara Kirpičenoka 5. Aija Alžāne
2. vieta Paula Aleksandra Urbančika 6. Laura Zommerovska
2. vieta Līva Katrīna Deksne 6. Laura Zommerovska
3. vieta Ieva Graudiņa 6. Dana Krētaine
Atzinība Santa Riežniece 6. Dana Krētaine

Apsveicam!!!