«

»

Mar 18

Liepājas pilsētas matemātikas 1.-4. klašu olimpiādes rezultāti

 2.vieta Joanna Šterna 1.c (Sanita Šēnfelde)

2.vieta Paula Aleksandra Urbančika 4.a (Sandra Atiķe)

3.vieta Pauls Veiss 2.a (Anita Krīgere)

Atzinība Arturs Irbens 1.d (Ilona Grišmanauska)

Atzinība Alens Kozjura 3.b (Ilze Žimante)

Apsveicam!