2018./2019.m.g.

Projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāti nodarbību cikli “Vielas un materiāli, to pārvērtības” STEM mācību priekšmetos. Šīs nodarbības vada Liepājas Universitātes mācībspēki Ludmila Karule, Roberts Jūrmalietis, Valdis Priedols

Nodarbības tiek piedāvātas talantīgajiem skolēniem teorētisko zināšanu apguvē un praktiskās nodarbības teorijas pielietošanai par fizikālajiem procesiem. Nodarbībās skolēni pilnveido praktiskā darba iemaņas un  prasmes sadarboties savā starpā.
Skolēni gūst papildus zināšanas un prasmes atbilstoši katra spējām.

Nodarbības Centra sākumskolas skolēniem

2.-6.klases

Liepājas Universitāte, 2018-2019

I Vides izziņas nodarbības

Pasniedzēji : L.Karule, O.Glikasa

  1. Ķīmija manā dzīvē

Skolēni ieguva zināšanas par ķīmisko vielu nozīmi un klātbūtni pārtikas produktos (E- vielas: garšas pastiprinātāji, saldinātāji, krāsvielas, konservanti, antioksidanti), plastmasas izstrādājumos, sadzīves ķīmijas produktos, kosmētikā.

Skolēni mācījās identificēt šo vielu klātbūtni pēc produktu etiķetēm, uzzināja, kuras ķīmiskās vielas ir ļoti bīstamas, kuras nav bīstamas, ja tās lieto saskaņā ar norādēm, piedāvāja variantus sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu mazināšanai.

Skolēni praktiski izgatavoja ekoloģiski tīru smaržīgo vannas burbuļbumbu.

Skolēnu ieinteresētība un aktivitāte vērtējama ļoti pozitīvi. Viņi precīzi izpildīja burbuļbumbas izgatavošanas receptūras prasības, prasmīgi rīkojās ar reaģentiem un bija gandarīti par iegūto produktu. Nākošajā nodarbībā skolēni dalījās iespaidos par burbuļbumbas darbību.

2.Dzīvnieki Liepājā

Skolēni ieguva zināšanas par to, kādi dzīvnieki sastopami Liepājas pilsētas vidē, kuri no tiem ir gājputni un jau devušies uz ziemošanas vietām, kuri no tiem tomēr vēl ir sastopami pie mums, kuri ir nometnieki. Tika noskaidrots, kādi ir cēloņi šādai dzīvnieku rīcībai.

Skolēni mācījās atpazīt un nosaukt dzīvniekus pēc attēliem zīmējumos, fotoattēlos, prezentācijās un videomateriālos, kā arī naturālajiem eksponātiem.

Skolēnu aktivitātes izpaudās dzīvnieku grupēšanā, krustvārdu mīklas minēšanā, putnu domino salikšanā.

Skolēnu ieinteresētība un attieksme bija izteikti pozitīva, aktivitāte un atsaucība laba. Par to, ka nodarbībās apgūtais ir palicis atmiņā, bija iespēja pārliecināties sarunā pēc vairākiem mēnešiem.

II Zooloģijas un ekoloģijas nodarbības – izvēlētas tēmas

Pasniedzēji : R.Jūrmalietis, A.Elstiņa, J.Šuba

1. Latvijas bezmugurkaulnieki: izvēlētu taksonu ekoloģija un praktiskā nozīme

Skolēni ieguva zināšanas par sabiedrībā salīdzinoši mazpazīstamu, bieži grūti pamanāmu dzīvnieku – saldūdens bezmugurkaulnieku – bioloģiju, adaptācijām ūdens videi, uzvedības īpatnībām, praktisko nozīmi cilvēka dzīvē (skolēni bija pārsteigti uzzinot, piem., par neparasta izskata submikroskopiskiem dzīvniekiem, kuri mīt visparastākajā ūdens peļķē, par to, ka vēži tiek turēti arī akvārijā, un ka gliemenes spēj attīrīt piesārņotu ūdeni u.c.). Nodarbībās plaši izmantotie videomateriāli, kā arī organismu vērojumi stereomikroskopā, ar lupu un neapbruņotu aci (laboratorijas darbi) nodrošināja tēmas padziļinātu izpratni un veicināja relevanto pārdzīvojuma pieredzi (par to liecināja skolēnu atgriezeniskās saites komunikācija, skat.); materiāla nostiprināšanai tika izmantotas darba lapas – krustvārdu mīklas, posmkāju sistematizācija pēc piedāvātiem zīmējumiem, kukaiņu ķermeņu modeļu izgatavošana (no papīra).

Skolēnu interese izpaudās a) emocionālajās reakcijās uz dzīvnieku vērojumiem (video un akvārijos / Petri platēs) un uz taktilo kontaktu ar gliemjiem, ūdenskukaiņu kāpuriem, un it īpaši marmorvēžiem, b) vēlmē uzdot jautājumus un pastāstīt par savu personīgo zooloģisko pieredzi, c) aktīvajā iesaistē praktiskajās darbībās (mikroskopēšana, darba lapas), d) atsauksmēs, kur uzsvērts, ka nodarbībās īpaši paticis vērot ūdens dzīvniekus.

2. Ekotehnoloģija : netradicionāla pieeja vides, veselības un sadzīves problēmām

Skolēni iepazīstināti ar ekotehnoloģiju kā metodoloģiju vienkāršiem, maza ieguldījuma un negaidītiem risinājumiem mūsdienu pasaules tradicionāli sarežģīti interpretētajām vides, veselības, tautsaimnieciskajām, sadzīviskajām problēmām. Klasei tika demonstrēti dažādu ekotehnoloģisko projektu piemēri (ppt prezentācijas un videomateriāli), auditorijā panākot pārsteiguma efektu – negaidīti risinājumi! – un attiecīgi radot interesi.

Skolēni iesaistīti kreativitāti stimulējošās praktiskajās nodarbībās, piem., liekot atrisināt uzdevumu a) kā no tukšas pudeles izņemt tajā ievietotus mazus putuplasta gabaliņus (un pēc tam parādot video kā to paveic krauklis), b) kā šaurkakla plastmasas pudelē ieliet ūdeni no lielas foto vanniņas, c) kā izlietotas olu čaumalas ar olu taru (ieliktņiem) izmantot puķupodiņiem kressalātu audzēšanai, d) kā no kokakolas skārdenes izgatavot lampionu, bet no d) tualetes papīra serdeņa – putnu barotavu, šo uzdevumu ietvarā paralēli demonstrējot dalībniekiem atkritumproduktu (izlietotas plastmasas pudeles u.c.) netradicionālas otrreizējas izmantošanas iespējas. Praktisko nodarbību laikā skolēni izrādīja aktīvu interesi par veicamajiem uzdevumiem, bija priecīgi par pašu atrastajiem risinājumiem.

3. & 4. Latvijas sikspārņi un putni : fauna, ekoloģija, dzīvesveids, praktiskā nozīme    

Nodarbībās skolēni apguva zināšanas par sikspārņu ķermeņa uzbūvi, par šo dzīvnieku daudzveidību, par Latvijas sikspārņu dzīvesveidu, eholokāciju, vairošanos, pārziemošanas stratēģijām.

Skolēnu atsaucība: skolēni bija ieinteresēti un ļoti vēlējās pastāstīt savus sikspārņu novērojumus (gan par sakņu pagrabos atrastiem ziemojošiem eksemplāriem, gan par vasarā redzētiem lidojošiem sikspārņiem). Visvairāk skolēniem patika sikspārņa, pterodaktila un putna spārna uzbūves salīdzinājums, kā arī uzzināt par Latvijas sikspārņu dzīvesveidu un izlocīt no papīra lidojošus sikspārņus (praktiskā nodarbība).

Putnu tēmai veltītajās nodarbībās skolēni ieguva zināšanas par putnu morfoloģiju un anatomiju, tsk. apspalvojumu un spalvu veidiem, par putnu pielāgojumiem to dzīvesveidam: lidošanai, barošanās specifikai, par putnu vairošanos (tsk. ligzdu veidi un putnu būrīši).

Skolēnu atsaucība: skolēniem patika uzzināt par pasaules putnu dažādību, par putnu lidošanas pielāgojumiem, par putnu vairošanos, ligzdu veidiem un dažādiem putnu mazuļiem – ligzdguļiem un ligzdbēgļiem, kā arī praktiski darboties, izlokot no papīra lidojošu bezdelīgu un peldošu gulbi.

III RGB LED praktiskā konstruēšana

Pasniedzējs: Valdis Priedols