«

»

Okt 13

Mācību ekskursija 5.klasēm

Baudot ceļā Latvijas zelta rudens  ainavas, 5.klašu skolēni programmas “Latvijas  skolas soma” ietvaros devās uz Ventspili, lai piedalītos muzejpedagoģijas nodarbībās  Livonijas ordeņa pilī, Amatu namā un  Planetārijā, kuras  saistītas ar mācību programmu tēmām literatūrā , vēsturē, dabas zinībās.

Amatu namā skolēni iepazinās ar Senās skolas vēsturi, disciplīnu un tikumisko audzināšanu, skaitīja  uz skaitīkļiem, rakstīja ar grifelēm uz šīfera tāfelēm , ievērojot 19.gs. glītrakstīšanas pamatprasības, lasīja rakstus vecajā drukā. Savukārt pils muzejā iepazinās  ar dzīvi viduslaikos – tērpiem, kārtām, bruņniecību, muzeja darbinieku pienākumiem un devās ekskursijā pa muzeju, bet Planetārijā  devās kosmiskā kinoseansā un skatījās filmu par Saules sistēmu, uzzināja svarīgākos faktus par planētām un to pavadoņiem.

Skolēniem ekskursijas laikā bija daudz pārdomātu jautājumu un  neviltota vēlme visu izzināt, kā arī lieliska iespēja saliedēties ar klasesbiedriem  Ventspils  Piejūras parka atrakcijās.