«

»

Nov 01

Mācību ekskursija Karjeras nedēļā

Visi  ceturto klašu skolēni   karjeras nedēļas ietvaros devās informatīvi  izzinošā mācību ekskursijā uz Liepājas Neredzīgo biedrību, kur gida pavadībā tika iepazīta Liepājas Neredzīgo biedrība, uzzināts par tajā notiekošām nodarbībām, piedāvātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas  atvieglo iespējas sazināties  un veikt dažādas sadzīviskas un darba prasmes neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.

Pēc nodarbības skolēni  apdomāja un pārrunāja  iespējas, kā daudzveidīgu profesiju pārstāvji  var  atvieglot sadzīvi  un apkārtējo vidi cilvēkiem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem.

                                                    Paldies biedrībai par sadarbību un sirsnīgo uzņemšanu!