«

»

Nov 03

Mācību ekskursija

Dizainā un tehnoloģijās apgūstot tēmu: “Kā raksturot uzņēmējdarbību”, 6.klašu skolēni dodas mācību ekskursijā uz moduļu māju ražotni SIA Your Dream House.

Tur skolēni iepazina moduļu māju ražošanas procesu un uzņēmējdarbības pamatprincipus. Uzzināja kā radusies ideja par sava uzņēmuma izveidošanu, kādi ir galvenie nosacījumi, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, kā pārdot un iekarot tirgu, ar kādām problēmām ir saskārušies savā darbības laikā, kā tās pārvarējuši un turpina savu darbību.