Mācību priekšmetu olimpiādes

2021./2022. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Skolas olimpiāde Pilsētas olimpiāde
Latviešu valoda 3. 7.- 11.03. 6.04.
  5. – 6. 1.- 4.03. 11.03.
Matemātika 1.– 3. 7. – 11.02. 2.03.
  4. 7. – 11.02. 2.03.
  5. – 6. 13. – 17.12. 11.02.
Vizuālā māksla 1.– 3. 24. – 28.01. 16.02.
  4. – 6. 24. – 28.01. 4.03.
Angļu valoda 3. 4. – 8.04. 28.04.
  6. 17. – 21.01. 17.02.
Vācu valoda 4. 21. – 25.03. 12.04.
Mūzika 5. – 6. 24.-28.01. 9.02.