Mācību priekšmetu olimpiādes

2020./2021. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Skolas olimpiāde Pilsētas olimpiāde Valsts olimpiāde
Latviešu valoda 3. 8. – 12.03. 14.04.
  5. – 6. 1. – 5.03. 12.04.
Matemātika 1.– 3. 8. – 12.02. 3.03.
  4. 10.02. 10.03.
  5. – 6. 16.12. 12.02.
Vizuālā māksla 1.– 3. 25. – 30.01. 17.02.
    5. – 6. 25. – 29.01. 4.03.
Angļu valoda   4. 8. – 12.03. 9.04.
     6. 18. – 22.01. 11.02.
Franču valoda    6. 7. – 11.12. 13.01. 27.03.
Vācu valoda    4. 22.-26.03. 12.04.
Mājturība 6. kokapstrāde 11. – 15.01. 18.02.
  6. tekstila tehn. 11. – 15.01. 18.02.
Mūzika    5. – 6. 25.– 29.01. 10.02.