«

»

Sep 28

Mans ģimenes muzejs

4.klašu skolēni apmeklēja Liepājas muzeja nodarbību “Mans ģimenes muzejs”. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar Liepājas muzeju un tajā esošajiem krājumiem, ar muzeja specifiku, tika apzināti muzeju veidi, to darbības pamatprincipi, kas ir galvenie uzdevumi, kurus veic muzejs. Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par muzeja krājumu izmantošanu pētniecībai, kā arī uzzināt to cik svarīgi ir saglabāt un lietderīgi izmantot savas tautas kultūras mantojumu.

  Nodarbības noslēguma daļā skolēni veica patstāvīgu radošu darbu, ievērojot teorētiskajā izklāstā iegūtās zināšanas. Viņi izvēlējās kādu savā ģimenē vai apkārtesošajā vidē viņiem vērtīgu vai simbolisku priekšmetu, kuru apskatīja un mēģināja aprakstīt pēc krājuma priekšmetu vērtēšanas pamatprincipiem.