«

»

Jūn 01

Matemātikas pēcpusdiena dabā

26.05.2022. Liepājas parkā norisinājās 3.klašu matemātikas pēcpusdiena.

Pasākuma mērķis: izmantojot netradicionālas metodes un līdzekļus, skolēniem nostiprināt matemātiskos priekšstatus un zināšanas.

Klases darbojās komandās, nostiprinot ikdienas darbā gūtās prasmes un iemaņas, darbodamies netradicionālās situācijās un vidē.

Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, skolēni ar aizrautību veica dažādus netradicionālus uzdevumus. 3.c klasei vislabāk veicās matemātisko terminu  mīklu minēšanā, bet 3.a un 3.b veiksmīgi veica uzdevumus ar mēriem…

Pēc paveiktā, katras grupas skolēni prezentēja savu darbu.

Paldies visiem 3.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību un klases audzinātājām par atbalstu!

Skoltāja: I.Žimante