«

»

Okt 01

Miķeļdienas pārgājiens

      Miķeļi ir rudens saulgrieži, senāk tos svinēja, kad diena un nakts bija vienādā garumā, godinot dabu, ražu, rīkojot bagātīgas dzīres. Miķeļdiena ir nozīmīgs brīdis dabā, lai paredzētu laika apstākļus un zīlētu nākotni.

       Lai atzīmētu un godinātu rudens saulgriežus jeb ražas svētkus, 29.septembrī mūsu skolas 1.-3.klašu skolēni devās pārgājienā. Šogad izpalika Miķeļdienas tirdziņš, tomēr svētki tika svinēti, sarīkojot dažādas aktivitātes dabā.

        1.klašu skolēni iepazinās ar daudzveidīgām koku un krūmu sugām, vēroja kā parks mainās, iestājoties rudenim. Pārgājiena laikā skolēni dziedāja un veica dažādus uzmanības un atmiņas veicinošus uzdevumus, vāca  dabas materiālus – kastaņus, zīles, koku lapas. No šiem materiāliem tapa Miķelītis. 2.un 3.klašu skolēni mēģināja atpazīt Latvijā audzētus augļus, dārzeņus un ogas. Skolēniem bija iespēja piedalīties sportiskās aktivitātēs.

        Paldies skolotājām Antrai Bergai, Montai Heidmanei, Megijai Līvai Albertai, Inesei Ķēniņai un Ritai Berķei!