«

»

Nov 02

Mūsu skolā Karjeras nedēļā

Karjeras nedēļā 1.,2.,3. klases meklēja informāciju par kādu no profesijām un veidoja plakātus. Tie tika izlikti skolas foajē stendos, lai tos var apskatīt visi.
Piektdien, 30.oktobrī 4.,5.,6. klasēs notika pasākums karjeras izglītībā. Tēmas bija dažādas – sevis, sava rakstura, spēju, dotību  un profesiju izzināšana.