«

»

Jan 23

Mūsu skolā vēl nekad nebijis pasākums – konkurss 4.- 6.klasēm!

4., 5., 6.klašu komandas no katras klases 3 cilvēku sastāvā aicinām  piedalīties skolas pasākumā – konkursā  „Latviešu darba rīki, amati un profesijas no senatnes līdz mūsdienām”, kas notiks 24.janvārī plkst. 14.00, Liepājas Centra sākumskolā, Toma ielā 19, skolas aktu zālē.

Pasākumā būs iespēja  iepazīties ar seno latviešu lauksaimniecības un mājsaimniecības darba rīkiem, amatiem, profesijām. Uz to aicina senlietu kolekcionāre Baiba Rosvalde. Būs iespēja iepazīties, apskatīt un aptaustīt senlietas un diskutēt par  mūsdienu profesijām un darba rīkiem, kas līdzīgi vai ar laiku izmainījušies, bet saistīti ar to laiku.

Pēc seno darba rīku prezentācijas notiks konkurss:

  • Pirmajā daļā komanda sevi prezentē un iepazīstina ar komandu un tās nosaukumu.
  • Otrajā daļā komandas sniedz atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem. Ietvertās jomas: seno latviešu darba rīki, ar tiem saistītās profesijas, amati, mūsdienu darba rīki – to aizstājēji, ar to saistītās profesijas, tās pārstāvim nepieciešamās prasmes, iemaņas, rakstura iezīmes, galvenās pamatīpašības.

Pasākumu organizē un vada skolas sociālais pedagogs  A.Vasiļjeva un skolas karjeras konsultante – psiholoģe Inese Gūtmane.

Vēlam veiksmi!