«

»

Jūn 01

Nākamiem pirmklasniekiem

Nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no 5. līdz 9. jūnijam plkst. 9.00 – 11.00 pie nākamajiem klašu audzinātājiem. Vecāki pirms nodarbībām pirmklasniekus pavada līdz klases telpai, pēc nodarbībām sagaida 1. stāvā (aktu zālē a un b klases, mūzikas telpā c klase).

  1. jūnijā plkst. 10.00 (kamēr bērni nodarbībās) informatīva sanāksme vecākiem aktu zālē par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu