«

»

Jan 06

Nākošo pirmklasnieku vecākiem

Liepājas Centra sākumskolā

Informācijas diena

 nākošo pirmklasnieku vecākiem

19.01. plkst.18.00 Uliha ielas zālē