«

»

Jan 16

Nākošo pirmklasnieku vecākiem

Liepājas Centra sākumskolā

Informācijas diena

 nākošo pirmklasnieku vecākiem

21.01. plkst. 18.00 Ūliha ielas zālē

Tikšanās ar skolas administrāciju un nākošajiem klašu audzinātājiem

Reģistrācija

Skolas kancelejā Ūliha 33

Pirmdien

2.februārī

8.00-16.00

Otrdien

3.februārī

10.00-18.00

Trešdien

4.februārī

8.00-16.00

 Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība