«

»

Feb 14

Nepieklājīgais zaķītis

Otro klašu skolēni bērnu un jaunatnes centrā “Vaduguns ” noskatījās H.Paukša izrādi “Nepieklājīgais zaķītis”.

Aktieru lomās iejutās skolēni, bet režisore ir Marita Lūriņa – Stelmakere. 

Skolēni izteica savas domas, priecājās par skaistajiem aktieru tērpiem, dekorācijām. Katrs tēls atklāja savu raksturu, sniedza pamācību, kā rīkoties attiecīgajā situācijā.