«

»

Okt 03

Nodarbība muzejā

Miķeļdienas svinību nedēļā  Liepājas Centra sākumskolas 2.c klases skolēni devās uz pilsētas muzeju, lai apskatītu un iepazītos ar ikdienas zemnieku un amatnieku dzīvi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Dienvidkurzemē.

Nodarbības vadītāja iepazīstināja ar senlaiku profesijām – arodiem. Vārdu “arods” vairāki bērni dzirdēja pirmo reizi. Muzeja nodarbības laikā visi tika iepazīstināti ar tādiem senlaiku arodiem, kā: kalējs, audēja, podnieks, aitu cirpēja, zemkopis, pinējs, dzirnavnieks, skroderis, pirtnieks u.c.

Audzēkņi tika iepazīstināti ar dažādiem graudaugu veidiem – rudzi, kvieši, mieži un auzas. Bērni ar interesi klausījās stāstījumā, aktīvi iesaistījās sarunās, minēja mīklas, risināja krustvārdu mīklas par Miķeļdienas svinēšanu, skandēja tautasdziesmas.