Aug 31

Ēdienkarte 4.-8. septembrim

Aug 25

1.septembris

Aug 25

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas  nometnes “VITAMĪNS” darbību

 12.- 22.06.2023. Liepājas Centra sākumskolā 60 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “VITAMĪNS”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības telpās un ārpus nometnes telpām – jūrmalas parkā, sporta laukumā, jūrmalā, pilsētā. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika. Apmeklēja boulingu, kino, Liepājas muzeju, kara kuģi, amatu māju. Nometnes dalībnieki ik dienu darbojās praktiski – batikoja, zīmēja, gleznoja, veidoja dekorus, traukus no ģipša materiāla, pina rokassprādzes no aukliņām, izzināja pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, aktīvi sportoja, piedaloties dažādās stafetēs un jautros uzdevumos. Noslēguma dienā dalībnieki devās ekskursijā uz mini zoo “Atomi”, kur iepazina dzīvnieku pasauli, bija ar tiem kopā visu nometnes dienu, tos baroja un mīļoja. Atpūtas un izklaides laukumā pusdienoja  un veica dažādas sportiskas aktivitātes. Starp izzinošajām un praktiskajām nodarbībām nometnes dalībnieki kopā ar audzinātājām aktīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku – notika saskarsmes spēles un rotaļas.

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības un pateicības par piedalīšanos un radošu, aktīvu iesaistīšanos visos nometnē organizētajos pasākumos un nodarbībās.

Paldies nometnes darba grupai!

Bildes skaties skolas fotogalerijā.

Aug 22

Vakance

Liepājas Centra sākumskolā aicina darbā latviešu valodas skolotāju 6.klasēs. 

Piedāvā 18 kontaktstundas, 12,6 stundas gatavošanās un individuāls darbs ar skolēniem. 

Alga 1224 par likmi. 

Aug 15

Svētku pabalsts skolas piederumu iegādei pašvaldības akcijā “Skolas soma”

No 1. augusta līdz 30. septembrim skolēnu vecāki no daudzbērnu, trūcīgajām un citām Liepājas pašvaldības noteikto kategoriju ģimenēm var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalstam skolas piederumu iegādei pašvaldības akcijā “Skolas soma”.

Par katru bērnu, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs, sākot no 2.klases, ģimenes var saņemt 20 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Pabalstu var saņemt: visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus (neatkarīgi no materiālās situācijas); ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes ar bērniem, kuras sadarbojas ar Sociālā dienesta Sociālā darba daļu un pilda līdzdarbības pienākumus; ģimenes, kurām laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. augusta līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Sociālajā dienestā: 

elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai klātienē Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3 – iemetot aizpildīto veidlapu pie ieejas novietotajā pasta kastē (turpat pieejamas iesnieguma veidlapas).

Iesnieguma veidlapa pieejama arī Liepājas pašvaldības mājas lapā https://www.liepaja.lv/pabalsts-skolas-piederumu-iegadei/

!!!Savukārt visi pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņems pirmklasnieka pabalstu 30 eiro apmērā, sākot no 1. septembra iesniedzot pieteikumu skolā, Sociālajā dienestā vai visvienkāršāk – elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams saņemt informāciju pa tālruni: 63 489 674.

Jūn 11

5.b klase 24.maijā devās ekskursijā uz Ventspili

Skolēni apmeklēja Planetāriju, kur interaktīvā nodarbībā papildināja savas zināšanas par Saules sistēmu, klausoties nodarbības vadītāja stāstīto un grupās veicot uzdevumus – sarindoja planētas, pievienoja planētām nosaukumus, atbildēja uz jautājumiem par planētām, izmantojot atbilžu variantus. Skolēni iepazinās ar observatoriju, apskatot teleskopu un uzzinot, kādos laikapstākļos var vērot Sauli un ko var novērot. Pētīja Sauli caur teleskopu, pēc tam – caur speciālām brillēm. Skolēniem patika filma par Sauli, kuru skatījās 3D formātā.

Ventspils VIZIUM zinātnes centrā skolēni piedalījās radošajās darbnīcās. Skolēni ar interesi un aizrautību piedalījās datorgrafikas nodarbībā, kuras laikā dizainere iepazīstināja ar plakātu veidošanas mākslu un katrs varēja izveidot pats savu oriģinālplakātu. Skolēniem bija iespēja izveidot arī pašiem savu hologrammu.

Ekskursijas nobeigumā skolēni devas uz Ventspils Piedzīvojumu parku, kur attīstot veiklību un izturību, kā arī viens otru iedrošinot, pārvietojās pa šķēršļiem virvju trasē “Kaķu taka”.

Jūn 05

Ekskursija uz Rīgu

6.b klases skolēni 25.maijā devās izzinošā ekskursijā uz VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, kur audzēkņi tika iepazīstināti ar pasažieru apkalpošanas procesu, kāds norit no biļetes iegādes brīža līdz bagāžas nodošanai un saņemšanai jau galamērķī. Visiem klātesošajiem bija jāiziet drošības kontrole, kurā pārbauda gan personas identitāti, gan līdzpaņemto bagāžu. Izejot cauri darbinieku drošības kontrolei skolēni devās uz autobusu, lai dotos braucienā pa lidostas teritoriju. Skolēni vēroja lidmašīnas, kā tās uzņem pasažierus, kā krāvēji rūpējas par bagāžu, tehnisko darbinieku veiklo darbošanos ap lidmašīnām, kā arī vērot pilotus viņu atbildīgajā darba ikdienā skolēniem ļoti patika. Uzzinājām daudz interesantu faktu. Piemēram, lidostā “Rīga” ir tikai viens skrejceļš (ap 3 km garš), cik precīzam jābūt dispečeram, kas koriģē lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās laikus.  Lidostas teritorijā ir arī vairāki angāri, kur labo dažādu veidu lidmašīnas. Arī ugunsdzēsēji un neatliekamā palīdzība lidostā vienmēr ir uz vietas. 

Pēc lidostas apmeklējuma devāmies izkustēties uz Apollo Sky parku.

Jūn 05

Labo darbu svētki!

Visas bildes skaties skolas foto galerijā

Jūn 05

Pilsētas konkursu un sacensību laureāti

Visas bildes skaties skolas foto galerijā

Jūn 01

Nākamiem pirmklasniekiem

Nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no 5. līdz 9. jūnijam plkst. 9.00 – 11.00 pie nākamajiem klašu audzinātājiem. Vecāki pirms nodarbībām pirmklasniekus pavada līdz klases telpai, pēc nodarbībām sagaida 1. stāvā (aktu zālē a un b klases, mūzikas telpā c klase).

  1. jūnijā plkst. 10.00 (kamēr bērni nodarbībās) informatīva sanāksme vecākiem aktu zālē par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu

Older posts «

» Newer posts