«

»

Apr 20

Palīgs vecākiem – kā motivēt skolnieku

 1. Veidosim attiecības ar bērniem pozitīvas, atbalstošas, cieņpilnas. Spēlēsim ar bērniem “vienā komandā”, nekad PRET viņiem. Tas palīdzēs mums būt tiem, kuros bērns visvairāk ieklausīsies. Dusmas, draudi, manipulācijas lielākoties ir neefektīvi līdzekļi, jo sagrauj attiecības, būtiski izmaina to kvalitāti. Atcerēsimies, ka mūsu kā vecāku uzdevums ir iemācīt bērniem būt atbildīgiem, iemācīt patstāvīgi domāt, analizēt un pieņemt pareizos lēmumus nevis vienkārši izpildīt komandas.
 2. Lietosim “Ja tu, tad…” noteikumu. Viena no dzīves mācībām ir, ka labumus saņemam pēc labi padarīta darba. Svarīgi ieviest šo noteikumu jau agrīni un ikdienišķās situācijās. Tādējādi mēs palīdzam bērnam veidot struktūru, attīstīt prasmes plānot, paredzēt.
 3. Palīdzēsim iemācīties mācīties. Ja bērna mācību rezultāti pazeminās, neatkarīgi no tā, vai bērns to vēlas vai nē, mēs vecāki esam iesaistīti situācijā. Mūsu uzdevums ir radīt struktūru, kārtību, ko viņš nespēj pats. Piemēram, mācību laika plānošana, TV un video spēļu ierobežošana vai liegšana, mājas darbu atrādīšana, papildus lasīšana, zvanu ierobežošana mācību laikā – ar mērķi attīstīt labu un kvalitatīvu darba / mācīšanās ētiku.
 4. Jautāsim pedagogiem. Analizēsim bērna sekmes un mācīšanās procesu kopā ar skolotājiem. Pedagogiem vienmēr ir savs redzējums un novērojumi par bērna darbu. Veidosim kopīgus plānus, kā palīdzēt bērnam strukturēt mācību procesu, lai mācīšanās kvalitāte augtu. Nereti tas nozīmē pārliecināties, vai bērns izdarījis.
 5. Skaidri noteikta mācīšanās vieta.Vērosim savu bērnu mācīšanās procesu, analizēsim apstākļus, kas palīdz un kas traucē mācīšanās procesu. Svarīgi nodrošināt piemērotu vietu un apstākļus, lai bērns netraucēti varētu mācīties.
 6. Mācīsim veidot darāmo darbu kalendāru. Mācīsim plānot mācīšanās procesu savlaicīgi, veidosim izpildāmo uzdevumu sarakstu ik dienas.
 7. Būsim laipni, bet stingri. Svarīgi būt laipniem, izpalīdzīgiem, konsekventiem savā rīcībā, nevis kontrolējošiem un nosodošiem. Centīsimies uzsvaru likt uz atbalstu un iedrošinājumu nevis uztraukumu un neapmierinātību.
 8. Mācīsim līdzsvaru dzīvē. Svarīgi redzēt un pazīt bērna dzīvi kopumā. Būtiski ir ne tikai mācību sasniegumi, bet arī attiecības ar līdzcilvēkiem, ārpusskolas intereses, ģimenes tradīcijas un citas aktivitātes. Palīdzēsim attīstīt dzīvesprasmes un mācīsim bērniem sirdsgudri dzīvot. Mācīsimies nepārsteigties ar saviem apgalvojumiem un pārmetumiem, tā vietā akcentēsim bērna pozitīvos sasniegumus un prasmes. Nevispārināsim lietas, dzīvosim un problēmsituācijas risināsim šeit un tagad. Visas cilvēka prasmes attīstās pakāpeniski.
 9. Atbalstīt un motivēt savu bērnu – nepadoties pie grūtībām.

Ieteikumi, ko darīt, ja saprotat, ka esat krīzē:

 • Atpūties vairāk nekā parasti;
 • Runā vairāk ar citiem par notiekošo;
 • Atceries, ka tavas izjūtas ir normālas reakcijas uz smagu stresa situāciju;
 • Atļauj sev justies slikti un runāt par to ar citiem;
 • Uzturi ierasto dienas režīmu;
 • Ēd sabalansētu un regulāru uzturu, pat ja tev negribas;
 • Vingro un vairāk kusties;
 • Raksti dienasgrāmatu, zīmē, raksti dzejoļus, vēstules.

Ieteikumi ģimenes locekļiem, tuviniekiem un draugiem:

 • Uzmanīgi klausīties;
 • Pavadīt laiku ar šo cilvēku;
 • Piedāvāt savu klātbūtni, pat ja viņš nav lūdzis;
 • Apliecināt, ka viņš ir drošībā;
 • Palīdzēt viņam ikdienas darbos;
 • Ļaut pabūt vienam;
 • Neuzņemt personiski viņa dusmas un citas jūtas;
 • Nesakiet viņam: „labi, ka nebija sliktāk,”- diez vai tas palīdzēs. Labāk sakiet, ka jums ir žēl, ka tā ir noticis, un jūs gribat viņam palīdzēt.
 • Saprast, ka pārlieku lielais atbalsts nākotnē nenesīs rezultātu, tas ir īstermiņa pasākums.

Atcerieties, ka šajā laikā ir arī ieguvumi

 • Var vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni, mācīties, kopā daudz ko apgūt/darīt/saprast.
 • Veidojās pašvadītās mācīšanās iemaņas.

Aicinām vecākus, kuru bērniem ir mācību grūtības, konsultēties ar Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem!

 Informatīvais tālrunis 634 89157 – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 15.00 uzklausām bērnu vecāku, pedagogu un citu interesentu zvanus par sekojošiem jautājumiem:
📍palīdzība mācību procesa organizēšanā un atbalsta sniegšanā vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības ikdienas darbā (speciālais pedagogs);
📍psihologa atbalsts bērniem, lai veidotu mācīšanās motivāciju;
📍audzinošas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas posmā (logopēds);
📍metodiskais atbalsts speciālistiem;
📍konsultācijas par aktuālām un neikdienišķām šī brīža grūtībām un to pārvarēšanas iespējām.
💻 Jautājumus varat sūtīt arī uz epastu macibu.atbalsts@liepaja.edu.lv